1.

فرایند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه پانزده تهران)

صفحه 9-22
محمد مهدی عزیزی؛ مهدی برنافر

2.

جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

صفحه 23-39
علیرضا محمدی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا

3.

بررسی مقایسه ای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس

صفحه 41-60
ناصر برک پور؛ فرناز مسنن زاده

4.

گسترش فضایی شهر و تغییر کاربری زمین در روستاهای پیرامونی شهرسنندج؛ طی دوره 1387-1355

صفحه 61-76
حامد قادرمزی

5.

ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل و نقل: سنجش دستآوردها و چالشهای طرح آزمایشی دوچرخۀ اشتراکی در تهران

صفحه 77-90
پویا علاءالدینی؛ الهام فایضی

6.

ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

صفحه 91-108
کیومرث ایراندوست؛ امین امینی

7.

پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران: نمونه موردی شهر خرم دره

صفحه 109-127
اسماعیل شیعه؛ محمد انام پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.