1.

نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه های ایرانی)

صفحه 3-12
فرهنگ مظفر؛ علی اسدپور

2.

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج

صفحه 13-23
کیومرث حبیبی؛ جاهده تکیه خواه؛ محمد آزاد احمدی

3.

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی :شهر تهران)

صفحه 24-33

4.

تحلیلی بر سیاست های تامین مسکن توسط دولت با تأکید بر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران

صفحه 34-43

5.

نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد

صفحه 44-49

6.

تحلیل مولفه های فرهنگی بر ایمنی محیط های اجتماعی (مورد : شهر رشت )

صفحه 50-57

7.

سنجش جذابیت و رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارک کوهسنگی مشهد)

صفحه 58-67


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.