1.

دشمنان طبیعی سن گندم (Eurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridae) در استان‌های تهران، مرکزی و قم و مطالعه‌ی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید (Hymenoptera)

صفحه 1-18
حسن قهاری

2.

ارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری

صفحه 19-34
زینب رحیمی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده

3.

بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط آزمایشگاهی

صفحه 35-52
محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ پروین الیاسی

4.

کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

صفحه 53-68
سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده

5.

بررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 69-86
زینب رحیمی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده

6.

انتقال مجدد فتوآسیمیلات ها راهکاری برای مقابله با تنش خشکی در گندم

صفحه 87-104
مجید عبدلی

7.

بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

صفحه 105-117
اسعد معروفی؛ سعید احدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ عادل سی و سه مرده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.