1.

به کارگیری روش نظریه مبنایی برساخت‌گرا در پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

صفحه 3-16
پویا جودی

2.

مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در محلات جدید و قدیم شهر اردبیل

صفحه 17-28
توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری؛ بهاره سلمانیان؛ نگین تاج الدینی

3.

ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر میزان حضور جوانان در معابر شهری(نمونه موردی: خیابان عفیف آباد در شهر شیراز)

صفحه 29-44
علی مصلی نژاد؛ خسرو موحد؛ هادی کشمیری

4.

رابطۀ تراکم ادراک‌شده، احساس امنیت و تعاملات اجتماعی؛ مقایسۀ دو گونۀ مسکن متراکم محصور و غیر‌محصور

صفحه 45-60
سیده فاطمه موسوی نیا

5.

فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز

صفحه 61-76
مهرداد شهبازی؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان

6.

مدل سازی اثر جهت خیابان در پراکنش آلودگی هوا (مطالعه موردی: ناحیه2 منطقه 6 شهرداری تهران)

صفحه 77-90
مصطفی کریمی؛ سمانه خوشنواز؛ علی اکبر شمسی پور؛ معصومه مقبل

7.

تحلیلی بر تعارض منافع در پروژه های بزرگ مقیاس مشارکتی در شهر با تاکید بر مدل شراکت عمومی-خصوصی-مردمی (مطالعه موردی: پروژه ارگ جهان نمای اصفهان)

صفحه 90-104
الهام قاسمی؛ مجتبی رفیعیان

8.

گونه شناسی شیوه های پهنه بندی و تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهری ایران

صفحه 105-118
محمد مسعود؛ شیرزاد یزدانی؛ مصطفی بهزادفر

9.

بررسی اثر حرارتی گیاهان در فضاهای شهری با مدل PMV (نمونۀ موردی محلۀ ازگل تهران)

صفحه 119-130
سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده مریم حسینی؛ هانیه صنایعیان؛ غلامرضا جاپلقی

10.

امکان سنجی گسترش شبکه پیاده راهی در بافت مرکزی شهرکرد

صفحه 131-142
حسین مشرف دهکردی؛ اسمعیل شیعه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.