دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-55، صفحه 1-118  XML

1

ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 0-0
سید مهدی حسینی

2

تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 1-10
رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش

3

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 11-23
ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو

4

خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 25-35
حسین داوری

5

کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 37-55
شهرزاد مقصودی‌نسب؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ مریم ناخدا

6

خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 57-68
حسن مقدس‌زاده؛ فرزانه رئیسی؛ هاجر صفاهیه

7

بازنمایی خواندن در آثار یک نویسنده: مطالعه موردی داستان‌های مصطفی مستور

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 69-85
زینب صفوی

8

Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 87-98
بختیار سجادی

9

Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

فصلنامه پژوهش های خواندن
صفحه 99-112
احمد سهرابی؛ سانیار سهرابی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.