دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 3-16، صفحه 3-100  XML

1

معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-16
آذین حاجی احمدی همدانی؛ حمید ماجدی؛ لعلا جهانشاهلو

2

مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول TOD (مورد مطالعه: منطقه ۱۲ شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 17-28
مهرداد رحمانی؛ سعید رستگار؛ بهرام امین زاده؛ شیوا نوری؛ بابک امین زاده

3

ارزیابی تطبیقی گذرگاه‌های همسطح و پل‌های عابر پیاده در قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان کریمخان زند شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 29-40
خشایار کاشانی جو؛ حامد محمدی؛ نعیمه صالحی

4

بررسی روش ترکیبی در تشخیص جزایر گرمایی و راهکار تعدیل از طریق ظرفیت فضای سبز شهری (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 41-54
صلاح الدین شوشتری؛ محمود قلعه نویی؛ ویکتوریا عزتیان؛ آیدا ملکی؛ مصطفی پاکنژاد؛ رئوفه رهپو

5

رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 55-64
یونس چنگلوایی؛ مصطفی بهزادفر؛ محمود محمدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

6

اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی نواحی شهری (نمونه مطالعاتی: منطقه6 شهرمشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 65-78
فرشاد نوریان؛ سیدسجاد عبدالله پور رزکناری؛ رضا قاضی

7

مدل سلسله مراتبی ارزیابی سازگاری روانی در جهت نیل به آسایش حرارتی و حس مکان در فضاهای شهری

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 79-90
الهام ضابطیان؛ رضا خیرالدین

8

تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 91-100
شهرزاد مقدم؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.