دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 60-81، صفحه 1-300  XML

1

رهبری تأملی در مدارس و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان

مدیریت مدرسه
صفحه 1-19
مجتبی طاهری؛ رضا هویدا

2

بی تفاوتی سازمانی در معلمان مدارس شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها

مدیریت مدرسه
صفحه 20-40
حمید رحیمی؛ فائزه خیامی

3

نقش فرهنگ سازمانی در پذیرش طرح تعالی مدیریت در میان مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 41-59
بهاره عزیزی نژاد؛ ابراهیم ملکوتی

4

طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران

مدیریت مدرسه
صفحه 60-81
فاطمه اسلامیه؛ معصومه اولادیان؛ محمود صفری

5

بررسی عقلانیت سیاست گذاری آموزشی: مطالعه موردی طرح انتخاب مدیران مدارس با رأی معلمان

مدیریت مدرسه
صفحه 82-107
محمد مکوندی

6

ارائه‌ الگوی مطلوب فرهنگ‌سازمانی مدارس با رویکرد تبادلات اجتماعی

مدیریت مدرسه
صفحه 108-123
خدیجه بزرگی نژاد؛ رضا زارعی؛ پروین رزمجویی

7

ارائه مدلی برای مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در دوره ابتدایی

مدیریت مدرسه
صفحه 124-147
کیومرث امجدیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم

8

پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده معلمان بر اساس مؤلفه های فرهنگ سازمانی: راهبردی برای بهبود مدیریت مدرسه

مدیریت مدرسه
صفحه 148-165
حبیبه نجفی؛ علی خالق خواه

9

پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران

مدیریت مدرسه
صفحه 166-190
حنیف حاج آقایی؛ علی خلخالی

10

برازش مدل عجین شدگی شغلی معلمان مبتنی بر ادراک از رفتار خادمانه مدیران مدارس و کیفیت زندگی کاری آنها

مدیریت مدرسه
صفحه 191-211
علیرضا امینی

11

رابطۀ بین رهبری تحولی و چابکی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش

مدیریت مدرسه
صفحه 212-235
عزت اله قدم پور؛ مریم زندکریمی

12

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدارس تبریز

مدیریت مدرسه
صفحه 236-250
تقی زوار؛ علیرضا ملک پور؛ صادق ملکی آوارسین

13

ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

مدیریت مدرسه
صفحه 251-272
اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی

14

بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مدیریت مدرسه
صفحه 273-303
سیده بهاره ابوترابی؛ رضوان حسینقلی زاده؛ بهروز مهرام

15

پیش بینی تفکر مدیران مدارس بر پایۀ خلق، انتشار و کاربرد دانش

مدیریت مدرسه
صفحه 304-321
محمود اکرامی؛ سیده زهرا میرقادری

16

تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سما

مدیریت مدرسه
صفحه 394-314
فخرالسادات سیف هاشمی؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.