1.

اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و تعارض زناشویی زنان ازدواج‌کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 98-119
ناصر یوسفی؛ احمد امانی؛ محمد حسن پور

2.

اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی در ابراز احساسات مثبت و رضایت زناشویی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 77-97
علی خالق خواه؛ حسین قمری گیوی؛ مریم مرندی

3.

اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 455-485
ابراهیم اکبری؛ حمید پورشریفی؛ زینب عظیمی؛ صمد فهیمی؛ احمد امیری پیچاکلایی

4.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت، بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان‌شکن دارای خیانت سایبری

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 73-92
محسن بابایی گرمخانی؛ عبدالرحیم کسایی؛ کیانوش زهراکار؛ اسماعیل اسدپور

5.

ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‏های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 405-447
معصومه اسمعیلی؛ کوثر دهدست

6.

آزمودن مدل طرحواره‏ های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی‏گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 94-114
خالد اصلانی؛ آذر صمدی فرد؛ منصور سودانی

7.

الگوی ساختاری رابطه‏ ی مهارتمندی هیجانی، صمیمیت، رضایت و سازگاری زناشویی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 68-92
غلامرضا رجبی؛ لیدا حیات بخش؛ منوچهر تقی پور

8.

بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در ارتقاء سطح سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 317-339
فرشاد لواف پور نوری؛ کیانوش زهراکار

9.

بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش‏های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 65-85
فرهاد اصغری؛ رضا قاسمی جوبنه

10.

بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 633-652
معصومه موحدی؛ یزدان موحدی؛ کلثوم کریمی نژاد

11.

پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-127
صدیقه ترقی جاه؛ جعفر بهادری خسروشاهی؛ زینب خانجانی

12.

پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 69-85
شیدا امیرافشاری؛ غلامعلی افروز؛ سید محسن اصغری نکاح؛ باقر غباری بناب

13.

پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 39-67
علی کمال جو؛ محمد نریمانی؛ اکبر عطادوخت؛ عباس ابوالقاسمی

14.

پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 105-124
غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی

15.

تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهّل، روستاهای شهرستان فارسان

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 373-387
ذبیح الله کاوه فارسانی؛ سیّد احمد احمدی؛ مریم السّادات فاتحی زاده

16.

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر روان‌شناسی وحدت مدار بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 85-104
زکریا رحیمی؛ علی زاده محمدی؛ غفار نصیری هانیس

17.

تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-19
اسماعیل سلیمانی؛ بهروز خسرویان

18.

تمایزیافتگی و نشانه ‏های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ‏ای بر اساس نظریه سیستم ‏های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-24
محمد علی بشارت؛ رضا رستمی؛ فاطمه قره باغی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

19.

رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 116-130
سید جواد سیفی قوزلو؛ امید حمیدی؛ گشاو شریفی؛ شیوا خلیلی

20.

رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 22-44
حسین زارع؛ باقر غباری بناب؛ علیرضا شمس نطنزی؛ اسدالله صادق خانی

21.

سبک‌های دل‌بستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و رضایت زناشویی: مدل معادلات ساختاری (برازش مدل خانواده درمانی)

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 288-306
مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده

22.

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 3-26
علی خلفی؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی؛ منصور سودانی

23.

فراتحلیل اثر بخشی مداخلات روانشناختی به صورت گروهی بر میزان رضایت زناشویی: (ایران 1389 –1383)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 233-261
احمد عابدی؛ عصمت مسیبی؛ حمیدرضا عریضی

24.

مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 613-641
حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور

25.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 583-605
علی قره داغی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ بتول حسین رشیدی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه