1.

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان)

صفحه 5-16
رضا مختاری؛ اسماعیل علی اکبری؛ بختیار خسروی

2.

عوامل مؤثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد

صفحه 17-28
مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد

3.

تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه

صفحه 29-42
بهمن احمدی؛ بهناز امین زاده گوهرریزی

4.

تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران؛ مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه

صفحه 43-52
سید هادی حسینی

5.

شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج با تاکید بر کاربرد آینده‌ پژوهی

صفحه 53-64
کیومرث نعیمی؛ محمدرضا پورمحمدی

6.

راهکارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طرح‌ جامع شهرهای کمتر از 50 هزار نفر

صفحه 65-78
اعظم افشارنیا؛ سید حسین میرزاده

7.

طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری

صفحه 79-91
محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.