1.

ارتقاء کیفیت تدریس در پرتو ارزشیابی از اساتید؛ تأملی بر دیدگاه دانشجویان

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 15-31
سیروس قنبری؛ وحید سلطانزاده

2.

رابطه اخلاق‌ورزی با اهمال‌کاری تحصیلی و نگرش به تقلب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 296-274
سیروس قنبری؛ احمد عزیزی

3.

نقش کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی در یادگیری خودراهبر با میانجی گری خودکارآمدی پژوهشی

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 198-177
سیروس قنبری؛ نسرین حیدری سورشجانی

4.

نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی در کیفیت آموزش مجازی مدارس با میانجی گری اخلاق حرفه ای تدریس معلمان

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 26-1
احمد عزیزی؛ سیروس قنبری؛ محمود تعجبی؛ افشین افضلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب