1.

مطالعه تطبیقی مراکز محله ای شهر یزد بر مبنای شاخص های مرکز محله ایده آل با رویکرد تحلیلی FMEA (مطالعه موردی: مرکز محله "یعقوبی" در بافت تاریخی و "پشت سیلو" در بافت جدید شهر یزد)

صفحه 3-16
میترا بیضائی؛ امین شکیبا؛ محمدرضا نقصان محمدی

2.

معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه:منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران)

صفحه 17-30
نسار دانش پایه؛ فرح حبیب

3.

شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

صفحه 31-44
صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بسحاق

4.

ارزیابی قلمروهای همگانی براساس مشاهده و تحلیل الگوهای فعالیتی-رفتاری (موردپژوهی: پیاده‌راه احمدی شیراز)

صفحه 45-62
مهسا شعله؛ علیرضا صادقی؛ پیمان نجفی؛ زهرا خاکسار

5.

سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه

صفحه 63-76
اصغر عابدینی؛ امین خلیلی

6.

اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان)

صفحه 77-90
احمد شاهیوندی؛ الهام موسوی پور

7.

تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

صفحه 91-100
حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان

8.

بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل‌های مبتنی بر آیزویست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)

صفحه 101-115
امیر شکیبامنش؛ یاسمن حکیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.