1.

ابعاد و مؤلفه‌های اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 369-341
ژیار رفاعی؛ رفیق حسنی؛ مجید محمدی

2.

ارائه الگویی برای توسعۀ فردی معلمان دورۀ ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 282-259
پروین قربانیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمدرضا اردلان

3.

آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16
کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران

4.

آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-181
کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران

5.

بی تفاوتی سازمانی در معلمان مدارس شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 20-40
حمید رحیمی؛ فائزه خیامی

6.

بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19
رزگار محمدی؛ آرمان حسنی

7.

تأثیر رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس با نقش میانجی بی‌عدالتی سازمانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 258-231
فاطمه بارانی؛ ناصر ناستی زایی

8.

تاثیر همکاری بین معلمان مدرسه در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی _ یادگیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 193-179
اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ فاطمه صبوری

9.

تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 20-1
رضا مالمیر؛ فرهاد سراجی؛ حامد عباسی کسانی

10.

تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-45
جعفر ترک زاده؛ الهام راضی؛ زهرا نجفی

11.

توسعة حرفه‌ای گامی در راستای تدریس اثربخش (مطالعه‌ی موردی: معلمان ابتدایی شهر سنندج)

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 197-166
ناصر شیربگی؛ شهاب نصیری نیا

12.

جلوه‌های سکوت معلم در مدرسه: یک پژوهش کیفی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-85
فهیمه کرد فیروزجایی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی

13.

رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 116-130
سید جواد سیفی قوزلو؛ امید حمیدی؛ گشاو شریفی؛ شیوا خلیلی

14.

رابطه ی جوّ اخلاقی، عدالت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-235
بهبود یاریقلی؛ غلامرضا گلمحمدنژاد بهرامی؛ مهدی فضلی

15.

رابطۀ یادگیری مادام العمر با اثربخشی مدرسه در بین معلمان مدارس هوشمند شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-39
سیده مریم حسینی لرگانی؛ مرتضی امانی

16.

رابطۀ بین ویژگی های فردی و تنبلی سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی: نقش میانجی سکون‏ زدگی شغلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 40-55
غفار کریمیان پور؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف

17.

سنجش اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی بر اساس مدل کرک پاتریک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-20
رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ منیژه اینانلو

18.

شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی دوره متوسطه استان تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-150
مهری غنی زاذه گرایلی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان

19.

شناسایی موانع موجود برای اجرای درس‌پژوهی: مطالعه موردی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر اردبیل (پژوهش آمیخته)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-86
اسماعیل سلیمانی؛ حسن احمدی

20.

شیوه‌های تدریس معلمان با تأکید بر مهارت‌های تفکرانتقادی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-163
حسین کریمیان

21.

مدل‌یابی روابط ساختاری عملکرد آموزشی معلمان بر اساس رفتار شهروند سازمانی و میانجی‌گری اشتیاق شغلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 99-82
بهمن کرد؛ هیوا محمودی

22.

میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-126
سهیلا جلیلیان؛ احسان عظیم پور؛ شراره محمدی؛ رضا محمدزاده

23.

معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 217-236
رضا هویدا؛ سید هدایت الله داورپناه؛ حامد رضایئان

24.

مقایسه نگرش معلمان و مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 58-38
آزاد الله کرمی؛ رضا مراد صحرایی

25.

نقش دانش، نگرش و مهارت دبیران دوره متوسطه در بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی- یاد گیری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-20
موسی پیری؛ شهلا بابایی؛ مریم مهدیپور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.