1.

اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی تولیدکنندگان محصولات ورزشی با نقش میانجی فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 127-150
محسن اسمعیلی؛ محمدحسن فردوسی

2.

ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 333-352
محمد نظریان؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده؛ کریم حمدی

3.

ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 215-232
محمد خراسانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی

4.

ارائه راهبردهای توسعه بازار هندبال ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 98-119
رسول نظری؛ علیرضا داوری؛ مسعود نادریان

5.

ارتباط بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 133-116
حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن

6.

‌تأثیر‌‌ بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 174-149
فرشته فیروزیان؛ حسن بحرالعلوم؛ حوریه دهقانپوری

7.

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن، مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات

دوره 1، شماره 4، آبان 1391، صفحه 13-22

8.

تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-48
سحر بابائی نژاد؛ ناهید اتقیاء؛ سید عماد حسینی

9.

رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 25-44
هادی ویسی؛ عرفانه غروی

10.

سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری (مورد مطالعه: شهر کرج و روستاهای پیرامونی)

دوره 9، شماره 36، آبان 1399، صفحه 85-100
مهدی مودودی ارخودی؛ سجاد فردوسی

11.

طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: تابلونقاشی)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 311-332
توران تقدیمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ رضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش

12.

مشروعیت درآمدزایی با استفاده از تارنماهای تبلیغاتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 94-68
حامد میرزاخان