1.

ارزیابی جو سازمانی دانشگاه، کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان (برگزیدگان نخبه آزمون‌های سراسری و المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-23
محبوبه عارفی؛ رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی

2.

تحلیلی بر ضرورت‌ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه‌های درسی دوره‌های دکتری تخصصی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 47-64
غلام رضا یادگارزاده؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ محمود مهرمحمدی؛ محبوبه عارفی

3.

تحلیل و شناسایی مؤلفه‌های کلیدی تدریس نوآورانه: ( تدریس نوآورانه اساتید در حوزه آموزش عالی)

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 23-1
مریم خدارحمی؛ محبوبه خسروی؛ صابر عبدالملکی

4.

چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 35-50
عظیمه سادات خاکباز

5.

شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 230-212
احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی

6.

طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 131-151
افسانه صابر کرگانی؛ نرگس کشتی آرای؛ خدیجه ابوالمعالی

7.

مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی

دوره 3، شماره 3، دی 1395، صفحه 89-117
محمد لگزیان؛ سعید مرتضوی؛ فاطمه بخشی

8.

واکاوی سبک رهبری دانشگاه‌های جامع تهران بر مبنای الگوی سایبرنتیک

دوره 1، شماره 1، دی 1400
هانیه سیداحمدیان؛ هدی سادات محسنی؛ مریم سادات قریشی خوراسگانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.