1.

سخن سردبیر

صفحه 1-1

2.

بررسی اثر تفاوت قیمت، هنجار اجتماعی سلسله مراتبی و بومی بر ادراک قیمت گذاری منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی

صفحه 1-19
محسن نظری؛ هانیه فتحی

3.

تأثیر بکارگیری بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد وب‌سایت در کسب و کارهای نوظهور اینترنتی (مورد مطالعه: وب‌سایت یکتا کتاب)

صفحه 21-39
مهران رضوانی؛ سیده فاطمه میرطاهری؛ مرضیه رضائی

4.

بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک

صفحه 41-62
بنفشه سیدکباری؛ مسعود کیماسی؛ احسان عابدی؛ رزا هندیجانی

5.

مطالعه‎ مردم‎ نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی)

صفحه 63-80
محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی

6.

تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)

صفحه 81-103
فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ حسن اسماعیل پور؛ احمد ودادی

7.

تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

صفحه 105-124
مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده

8.

ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

صفحه 125-148
خاطره پوراسدالهی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی

9.

استخراج شبکه تداعیات ذهنی افراد به برندهای خودروساز چینی با استفاده از تکنیک استعاره‌های استخراجی زالتمن(زیمت)

صفحه 149-169
زهره دهدشتی شاهرخ؛ مهدی بشیرپور

10.

نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی

صفحه 171-191
کبری بخشی زاده برج؛ ناصر داورزنی

11.

برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور

صفحه 193-211
حسن عباس زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی

12.

مطالعه سطوح گرافیکی هشدار در بسته‌بندی های سیگار و تاثیر آن بر نیات ترک مصرف‌؛ تحلیل نقش میانجی برانگیختگی ترس و ادراک از تهدید سلامت

صفحه 213-228
مهدی خادمی گراشی؛ فاطمه صفوی

13.

پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

صفحه 229-244
میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی

14.

طراحی مدل برندسازی در شرکتهای بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی

صفحه 245-265
لیلا کریمیان؛ میر احمد امیر شاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرهاد غفاری

15.

تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت فروش و رفتار مصرف‌کننده ورزشی در ایران

صفحه 267-286
حمید قاسمی؛ میثم عسگرشمسی

16.

طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

صفحه 287-309
سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری

17.

طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: تابلونقاشی)

صفحه 311-332
توران تقدیمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ رضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب