1.

عوامل مؤثر بر حواس‌پرتی دیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کووید 19

صفحه 24-1
محمدعلی رستمی نژاد؛ حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ نرگس صادقی

2.

اهداف، روش‌ها و محتوای تدریس هنر مبتنی بر مفهوم درون‌ماندگاری در اندیشه‌ دلوز

صفحه 48-25
بهرام مرادی؛ علیرضا محمودنیا؛ سوسن کشاورز؛ سعید ضرغامی

3.

بررسی برنامه درسی قصد شده دوره دوم ابتدایی بر اساس مطابقت با ملاک‌ها و نشانگرهای تفکّر جانبی دوبونو در کتاب‌های علوم

صفحه 80-49
مریم عسگری؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ علی زارعی

4.

بررسی رابطه میان خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با توجه به نقش میانجی خودتنظیمی در میان دانشجویان رشته زبان انگلیسی

صفحه 106-81
یاسر صیادی؛ حبیب سلیمانی

5.

تبیین رابطه ساختاری بین هیجانات اساتید و مدیریت کلاس با میانجی‌گری خودکارآمدی در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 130-107
مریم سادات باقری موسوی؛ پروین کدیور؛ عباس حبیب زاده

6.

رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی از آموزش مجازی دانش‌آموزان در شرایط کرونا (COVID-19)

صفحه 162-131
عبدالله رحیمی؛ هایده احمدی؛ ادریس رستمی

7.

واکاوی تاثیر آموزش هنر دستی به شیوه درس‌پژوهی بر عزت نفس دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی

صفحه 181-163
اعظم السادات حسینی؛ ذبیح الله اللهی؛ مجید کهرازهی

8.

تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تأکید بر مدل‌های شایستگی و ارزش‌آفرینی

صفحه 205-182
فروغ رودرگرنژاد؛ رضا عمادانی؛ داوود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان

9.

تجارب زیسته معلمان دوره اول ابتدایی درباره شیوه‌های تدریس خلاق در بستر آموزش مجازی

صفحه 236-206
بتول سبزه؛ فائزه حسینی کامیاب

10.

تحلیل و ارزیابی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله

صفحه 273-237
ابوبکر کریمی

11.

رابطه اخلاق‌ورزی با اهمال‌کاری تحصیلی و نگرش به تقلب

صفحه 296-274
سیروس قنبری؛ احمد عزیزی

12.

اقتصادسنجی آموزش عالی رویکردی نوین برای ارزیابی تناسب تدریس و تحقیق اعضای هیأت علمی

صفحه 322-297
ابوالقاسم نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب